0

حذف اطلاعات

از حذف اطلاعات اطمینان دارید؟

نرم افزار انتقال تصویر دوربین مداربسته XMEYEpro

نرم افزار انتقال تصویر دوربین مداربسته XMEYEpro

نرم افزار انتقال تصویر دوربین مداربسته 

 

 

XMEye Pro یک نرم افزار امنیتی نظارت است.

1. پشتیبانی از جستجوی خودکار در LAN؛

2. پشتیبانی از طریق پیکربندی سریع با خانه استفاده می شود.

3. مشاهده فیلم های WIFI و GPRS؛

4. حالت مستقیم؛

5. پشتیبانی از پخش فیلم از راه دور.

6. پیکربندی دستگاه پشتیبانی.

7. پشتیبانی از پان شیب.

8. کنترل پنل پشتیبانی؛

9. ضبط و مشاهده پشتیبانی؛

 

        

 

لینک دانلود نرم افزار xmeye pro 

 

 
 

مطالب مرتبط